Rok 2007

Nezvykle teplé počasí počátkem roku nám neumožňuje vytvářet stopy, takže pokračuje brigádnická činnost. Nainstalovali jsme první ze dvou svépomocí vyrobených informačních panelů. Ten na Lobzech si prožil i svou první zatěžkávací zkoušku. Orkán Kyrill, který se přehnal přes území ČR rychlostí téměř 200 km za hodinu, zasáhl i Slavkovský les. Většina lesních úseků, kde vedeme trasy jsou postiženy polomy tak, že v letošní zimě z části nebudou moci být využity. Okamžitě byly zahájeny práce na zahlazení stop po orkánu (odhad cca. 3 000 m3 polomů jen v polesí Kostelní Bříza).

Vzhledem k mimořádně teplému zimnímu období (dle meteorologů nejteplejší za posledních 85 let) ležel sníh v okolí Lobzů necelé 3 týdny. Po vyhlášení zákazu vstupu do lesních porostů (vydal jej hejtman Karlovarského kraje) jsme museli ukončit stopování v okolí Rovné a omezit naši činnost pouze na pastvinách v okolí Lobzů. Na Kamenici jsme stopy nevytvářeli vůbec z důvodu nebezpečí polomů v dané lokalitě.

V červenci t.r. se poprvé sešli na Krajském úřadě v Karlových Varech zástupci regionu z míst, kde se vytvářejí lyžařské běžecké stopy. Tato schůzka vznikla na podnět pana Grusse, který ji vyvolal na základě požadavku po jednotném značení lyžařských běžeckých stop ve Slavkovském lese. Schůzky pod vedením ing. Zukala (regionální rozvoj KÚ) se zúčastnili i zástupci z Krušných hor a byla vytvořena pracovní skupina, která se opět sejde za účasti p. Markvarta z vedení Klubu českých turistů, který má na starosti turistické značení v celé ČR.

Zároveň probíhají jednání na úrovni města Březové o koncepci celoročního využití Slavkovského lesa v zájmu rozvoje cestovního ruchu (celoroční turistiky) s ohledem na ochranu přírody. V současné době není v katastru města Březové a přidružených obcí ani jedna turistická značka !!! Připravuje se koncepce, která by v budoucnosti měla tento stav změnit, i za pomoci finančních zdrojů z fondů EU.

Proběhla první informační schůzka s tvůrcem návrhu turistických stezek (p. Křivan) s cílem koordinovat turistické značení (lyžařské stopy a pěší turistika). Bylo by dobré, aby se těchto schůzek zúčastnili i zástupci cykloturistiky a hippoturistiky.

Do konce roku by měl být postaven infopanel na Kamenici na točně. S tím souvisí i vytvoření nového systému označení jednotlivých tras vzhledem k tomu, že metodika KČT se neslučuje s původním systémem okruhů tak, jak jsme je značili v minulosti. Chceme vyvolat jednání i se zástupci M. Lázní, aby značení ve Slavkovském lese bylo jednotné podle metodiky KČT. To je základním předpokladem pro zveřejnění při aktualizovaném vydání nových turistických map (skiatlas apod.), prodejných v celé ČR.

Pro tuto zimu (2007/08) budou trasy vedeny podobně jako v minulosti. Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na těžbu dřeva vzhledem k tomu, že těžbu většinou neprovádějí Lesy ČR ale externí firmy, které zvítězily ve výběrovém řízení a neznají místní podmínky (vedení tras).

V minulých letech bylo problematické vytvářet stopy v dopoledních hodinách, protože obsluhy skútru tuto činnost prováděly při zaměstnání. V současné době probíhají jednání s potencionálním zájemcem o tuto činnost, který by měl obsluhovat skútr i ve všední dny dopoledne.

Také probíhají jednání o zřízení infolinky o aktuálním stavu upravenosti stop (zájemce si zavolá na telefon, kde se spustí smyčka), kterou namluví obsluha skútru přímo v terénu.

Město Březová, konkrétně starosta p. Bouda, sehnal od našich partnerů finanční prostředky na naši činnost a tak jsme s pomocí těžké techniky rozšířili parkování na Kamenici na točně. Také jsme pokračovali v úpravě cesty ve směru na Lobzy. Počasí však nebylo ideální (týden dešťů a silných větrů) a tak jsme byli nuceni s prvním sněhem tyto práce přerušit.

Autor textu: M. Glassl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *