Pravidla užívání stop

Všichni uživatelé lyžařských běžeckých stop si tratě vybírají a užívají na základě vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí!

Zákaz vstupu do stopy bez běžeckých lyží!c

Všichni uživatelé lyžařských běžeckých stop jsou povinni dodržovat následující pravidla:

Pravidla dle Mezinárodní lyžařské federace (FIS)
Ohleduplnost
Každý běžkař se musí chovat tak, aby ostatní neohrozil či nepoškodil.
Signály, směr běhu a běžkařská technika
Je bezpodmínečně nutné dodržet značení, signály a pokyny správce tratí. Na tratích dodržet udaný směr a běžeckou techniku.
Volba stopy a sjezdovek
Na zdvojených a vícenásobných tratích se jezdí zásadně vpravo. Skupiny běžkařů musí jezdit vpravo a za sebou. Ve volném stylu (bruslení) je nutné jezdit vpravo.
Předjíždění
Předjíždět se smí vpravo i vlevo. Předjížděný nemusí uhýbat, měl by však uhnout, bude-li to bezpečné.
Provoz v protisměru
Při setkání dvou protijedoucích běžkařů je nutné se vyhnout vpravo. Běžkař, jedoucí z kopce, má přednost.
Vedení holí
Při předjíždění a míjení je nutné hůlky držet při těle.
Přizpůsobení rychlosti a podmínkám
Každý běžkař musí (zejména při klesání) přizpůsobit rychlost a chování svým schopnostem, oblastním podmínkám, hustotě provozu a viditelnosti. Zároveň musí dodržet dostatečný odstup od předešlého běžkaře. Aby zabránil případnému střetu, musí být ochoten i včas spadnout.
Uvolnění tras a sjezdovek
Bude-li běžkař chtít zastavit, nechť neprodleně opustí trať či sjezdovku.
Havarovaný běžkař je povinen uvolnit trať či sjezdovku okamžitě.
První pomoc
Při nehodách je každý povinen poskytnout první pomoc. V případě nouze volejte Integrovaný záchranný systém, telefonní číslo 112.
Prokazování totožnosti
Každý svědek nebo účastník nehody, ať již je za ni zodpovědný či nikoliv, je povinen na požádání sdělit své osobní údaje.
Pravidla běžkování ve vztahu k přírodě
5Držte se pouze značených tras. Nelyžujte mimo vyznačené trasy, zejména v lesních porostech a na rašeliništích.
3Lyžujte pouze při dostatečné sněhové pokrývce.
6Při použití vlastního automobilu nejezděte jednotlivě, ale ve skupinkách.
8Odpadky do přírody nepatří, slušný návštěvník si je odváží zpět.
9Nerušte zvířata hlukem. Pokud jsou v blízkosti tratě, vyčkejte v dostatečné vzdálenosti, dokud neodejdou. Zvířata si postupně zvykla na běžkaře ve značených stopách. Pokud se nedržíte stop, narušujete teritoria, kde odpočívá. Zvěř je v zimě zranitelná, preferuje odpočinek.
1Informujte se o vybraných územích, podporujte obce, kterým záleží na životním prostředí.