Sezóna 2010/2011

Dne 20. listopadu 2010 se uskutečnila brigáda, při níž byly prováděny hlavně terénní úpravy – odstranění kolejí po lesní technice; vyrovnání nerovností na trasách, jejich rozšíření z důvodu bezproblémového tažení vícero stop vedle sebe a rovněž i čištění od větví, kamenů a šišek. Zúčastnilo se jí asi 15 lidí, včetně několika zaměstnanců města Březové.

Pokračovat ve čtení „Sezóna 2010/2011“

Rok 2007

Nezvykle teplé počasí počátkem roku nám neumožňuje vytvářet stopy, takže pokračuje brigádnická činnost. Nainstalovali jsme první ze dvou svépomocí vyrobených informačních panelů. Ten na Lobzech si prožil i svou první zatěžkávací zkoušku. Orkán Kyrill, který se přehnal přes území ČR rychlostí téměř 200 km za hodinu, zasáhl i Slavkovský les. Většina lesních úseků, kde vedeme trasy jsou postiženy polomy tak, že v letošní zimě z části nebudou moci být využity. Okamžitě byly zahájeny práce na zahlazení stop po orkánu (odhad cca. 3 000 m3 polomů jen v polesí Kostelní Bříza).

Pokračovat ve čtení „Rok 2007“

Rok 2006

V rámci několika brigád byly provedeny (i s pomocí mechanizace) terénní úpravy nejkritičtějších úseků modrého okruhu s cílem, aby byly obousměrné a bezpečnější.

Proběhlo navázání kontaktů s úředníkem Karlovarského krajského úřadu odboru regionálního rozvoje o možnostech finanční spoluúčasti při vytváření lyžařských běžeckých stop ve Slavkovském lese. Pro rok 2007 se počítá s podporou turistického značení a propagace.

Pokračovat ve čtení „Rok 2006“

Rok 2005

Inspirací pro vznik areálu se staly strojově upravované běžecké stopy v okolí Mariánských Lázní, kde jsou srovnatelné klimatické a geografické podmínky.

Během roku 2005 byly vytipovány trasy. Jednání s majiteli a nájemci pozemků, na kterých se trasy nachází, byla úspěšně zakončena dohodami o užívání pozemků za účelem vytváření lyžařských běžeckých stop.

Pokračovat ve čtení „Rok 2005“