Rok 2005

Inspirací pro vznik areálu se staly strojově upravované běžecké stopy v okolí Mariánských Lázní, kde jsou srovnatelné klimatické a geografické podmínky.

Během roku 2005 byly vytipovány trasy. Jednání s majiteli a nájemci pozemků, na kterých se trasy nachází, byla úspěšně zakončena dohodami o užívání pozemků za účelem vytváření lyžařských běžeckých stop.

V měsíci listopadu byly provedeny nezbytné terénní úpravy některých kritických úseků.

Taktéž se v tomto měsíci podařilo za pomoci měst Sokolov, Březová, obce Královské Poříčí a Zájmového sdružení právnických osob Sokolov – západ shromáždit finanční prostředky na zakoupení sněžného skútru a došlo k oslovení prodejců těchto zařízení.

29. prosince byl zakoupený skútr přivezen z Klatov. Den poté bylo dokončeno i svépomocí vyráběné stopovací zařízení.

30. prosince 2005 byla zahájena „nultá“ sezóna a vytvořeno několik kilometrů stop.

Značení tras je zatím provizorní. Po vyhodnocení sezóny bychom běžkařům rádi nabídli komplexní informační systém včetně aktuálních internetových stránek.

V současné době je pro návštěvníky za předpokladu dobrého počasí připraveno více než 30 km tras, přičemž více než polovina tratí je zdvojena a umožňuje obousměrný provoz. Zároveň na pláních vytváříme první kilometry pro volný styl (bruslení).

V následujících sezónách se počítá s prodloužením tras ve směru Krásno a Prameny. Završením by mělo být propojení lyžařských stop v okolí Mariánských Lázní a Březové u Sokolova.

Autor textu: M. Glassl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *